Slam

Utkjøring av stabilisert og hygienisert kloakkslam fra renseanleggene i Oslo transporteres hovedsakelig til jordbruket som gjødsel og jordforbedring. Kloakkslam fra renseanleggene i Drammens regionen og nærliggende kommuner kjøres til biogass anlegg.

På biogassanleggene produseres det biogass som blir brukt som drivstoff for ulike sektorer som tungtransport og kollektivtrafikk.