Utengen Transport er en sertifisert Fair Transport-bedrift

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for de ansatte.

Fair Transport skal motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og sosial dumping.

Som transportkjøper skal du være trygg på at når du velgeren Fair Transport bedrift som din transportør, så får du en trygg og ansvarlig samarbeidspartner.

Langsiktig bærekraftige transporttjenester krever kunnskap og planlegging. Det handler ikke om å slutte å transportere. Det handler om å transportere smartere.

Utengen Transport har gjennomgått kvalitetsprogrammet, og er nå en sertifisert Fair Transport-bedrift!

Fair Transport hovedbrosjyre.pdf