Flis

Transport av flis blir gjennomført av WalkingFloor, eller en av flisbilene våre. Vi transporterer alle typer flis som Celluloseflis, Kutterflis/ Høvelflis, Stikkerflis og Sagflis. Våre transportenheter har volum på opptil 150 m3, disse bilene kan også kjøre gjenvinningsprodukter og andre typer bulk laster. Vi har 3 vogntog som har sideåpning, dette brukes ofte til lasting av stykkgods og andre type varer/ fraksjoner som står på pall eller lignende.