Miljøfyrtårn

Utengen Transport AS er stolte over å kunne kalle seg miljøfyrtårn. Vi ble første gang sertifisert 14. juni 2010.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU –kommisjonen. Det er et bevis på at ordninger holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger. (EMAS og ISO14001).

Som en av de første i landet er Utengen Transport eiere av 3 nye lastebiler som kjører på flytende biogass. Dette er tyngre kjøretøy med lav klimapåvirkning som innfrir de høye kravene til ytelse, drivstoffeffektivitet og kjørelengde. Utover dette består vår flåte av tyngre kjøretøy som innfrir miljøkravene for Euro VI.

Utengen Transport skal være en av de beste på aktørene på markedet når det gjelder å redusere utslippet av CO2 og NOX.

Årlige Klima og miljørapport kan sendes på forespørsel.

Åpenhetsloven

Utengen Transport AS er omfattet av åpenhetsloven noe som medfører at vi skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber kontinuerlig for å levere en god kvalitet på arbeidet vårt og er opptatt av vårt ansvar for å sikre god miljømessig praksis og etiske retningslinjer.

Utengen Transport tolererer ingen form for korrupsjon, hvitvasking, diskriminering eller trakassering og vårt mål er å ha ryddige forhold til ansatte, kunder, samarbeidspartnere, leverandører og det resterende samfunn

I tråd med retningslinjer foretar vi aktsomhetsvurderinger av våre leverandører.

Aktsomhetsvurderingene kan gi grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det rettes tiltak for å forhindre at avvikene gjentas. Vi vil forsøke å påvirke til forbedring framfor å avslutte samarbeidet.

Alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetsloven.