Gjenvinning

Dette foregår som oftest med containerbil, eventuelt med kran.
Produkter som transporteres er:

  • metaller
  • jern
  • glass
  • hvitevarer
  • kjølemøbler
  • kretskort
  • papp, papir og plast
  • landbruksplast
  • avfall o.l.