Utengen Transoprt AS har i dag ca. 36 lastebilder og de fleste av disse har tilhenger.

Gjennomsnittsalderen på vognparken er i underkant av tre år og hovedleverandørene av bilene er for tiden Scania og Volvo.

Bilene har forskjellige påbygg som tank, flis, skap, container, krok-lift og walking-floor.

Utengen Transport AS disponerer en rekke containere i forskjellige størrelser og utforminger. Disse er fra 10 m3 til 40 m3, er med eller uten tak, er åpne eller lukkede, er høye eller lave mm.

Vedlikehold og trafikksikkerhet blir satt i fremste rekke og vognparken fremstår i førsteklasses teknisk stand. For en del av bilparken er alt service og vedlikeholds arbeide satt bort til merkeforhandler, mens vi på andre biler gjør dette selv på eget verksted.

Audun Utengen