Utengen Transport AS tilbyr blant annet noen av disse tjenestene:
  • Transport av Drivstoff, Flis, Bark, Kran, Slam, Container, Gjenvinning og diverse annet.
  • Containerutleie

Les mer om disse tjenestene nedover på denne siden...


Drivstoff

Fire vogntog som går i transport for Hydro Texaco. Hovedsaklig laster disse oljeprodukter på Sjursøya, Oslo og Slagentangen. Tønsberg for utkjøring på østlandområdet. Hydro Texaco har vært kunde siden 1977.


Flis

Transport av høvelspon og sagflis til kunder som staller, ridesentere, gårdbrukere o.l. Denne flisa brukes til strø, grøfting o.l.


Bark

Transport av dekkbark og prydbark til private hager, anleggsgartnere, kommuner o.l.

Transport og utlegging av bark, jord, grus etc. med kran.


Krantransport

Transport og utlegging av bark med grabb.

Innsamling av produkter til gjenvinningsindustrien med tømmerkran og grabb.


Slam

Utkjøring av stabilisert og hygenisert kloakkslam fra renseanleggene til kommunene Oslo, Drammen og Lier med flere. Dette transporteres hovedsakelig til jordbruket som gjødsel og jordforbedring.

For Oslo kommune står Utengen Transport A/S også for disponeringen av slammet, d.v.s. at vi skaffer kunder/bønder, informerer og hjelper, sender søknader, planlegger kjøringer, har løpende kontakt med myndighetene o.l.
ønskes det en prat om dette, ta kontakt.


Les mer om slam.

Her finner du søknad om tillatelse for mottak av slam fra Bekkelagets renseanlegg.


Container

Transport av alle typer bulkvarer i krok- og liftcontainere, samt lagring i de samme containerene.
Gjenvinning

Dette foregår som oftes med containerbil, eventuelt med kran.

Produkter som transporteres er metaller, jern, glass, hvitvarer, kjølemøbler, kretskort, papp, papir, plast, landbruksplast, avfall o.l.


Diverse

Dette er alle typer palle og bulktransport som f. eks. materialer, bygningsartikler, cement, isopor, belegningsstein o.l.Containerutleie
Utleie av containere

Utleie av containere til avfall og lagring. Størrelser fra 10 m3 til 40 m3, åpne og lukkede, enten i krok og lift utførelse.


Audun Utengen