Kort om selskapet
Selskapet etablerte transportvirksomhet i 1924 v/Thorbjørn Utengen.

Ble omdannet til Utengen Transport A/S i 1969 v/Finn og Tor Utengen.

Utengen Transport A/S drives idag av Tor Arne, Morten Sundsmoen og Morten Utengen.

Eget verksted og kontor på Lierskogen fra 1984.

Selskapet har i dag 36 forskjellige transportenheter.

Ansatte pr. i dag: ca 50 ansatte.

Omsetning i 2008 ca. 65 mil.

Hvem gjør hva i ledelsen
Tor Arne Utengen
Tor Arne er daglig leder av Utengen Transport as. Tor Arne følger opp anbudsutlysninger, utarbeider anbud og søker samarbeidspartnere der det er aktuelt. Han fører forhandlinger om kjøreoppdrag og står for den daglige driftingen av kontraktene. Investeringer i nytt materiell, service og vedlikehold av bilparken er blant hans viktige oppgaver.


Morten Utengen
En moderne transportbedrift har behov for en bilpark der sikkerhet og best økonomisk utnyttelse står sentralt. Han kan brukes til alt. Han har personalansvar og påser at alle har det bra. Han er også bedriftens sikkerhetsrådgiver og har ansvaret for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) håndteres etter forskriftene.


Morten Sundsmoen
Morten er bedriftens trafikkleder. Det betyr at han har den daglige kontakten med sjåførene, planlegger kjøreoppdragene, koordinerer verkstedbesøk og har kunde-kontakt. Ved sykdom er det han som må sørge for tilpasning og omrokering slik at oppdragene blir utført på best mulig måte. Under vanskelige bemanningssituasjoner hender det at han selv må sette seg bak rattet for å få utført alle oppdragene.


Randi Utengen
Randi klargjør fakturaene, sender dem ut og følger opp innbetalingene. Det hender at enkelte ikke betaler innen fristen. Da er det å sende purringer, følge opp disse og i siste instans sende kravet til inkasso. Hun regner ut også lønningene for sjåførene. Når du ringer 32 85 85 50, er det enten Randi eller Ann-Lisbeth som ønsker deg velkommen.


Ann-Lisbeth Rødningsby
Ann-Lisbeth fører regnskapene og sørger for at alle regninger blir betalt i rett tid. Når medarbeiderne tar en titt på kontoen den 10. i hver måned, er den alltid fylt opp med nye kroner. Det er Ann-Lisbeth som avregner lønningene, registrerer alt i et lønnsystem som igjen overføres direkte via data til regnskapet. Hun passer også på at skatt/arbeidsgiveravgift og moms stemmer overens med regnskapene i de forskjellige firmaene og at alt blir betalt.

Audun Utengen