Utengen Transport fram til idag:

Selskapet etablerte transportvirksomhet i 1924 v/Thorbjørn Utengen og vi har alltid hatt hovedbase fra Lier

  • Ble omdannet til Utengen Transport A/S i 1969 v/Finn og Tor Utengen.
  • Utengen Transport A/S eies idag av Tor Arne Utengen, Morten Sundsmoen og Morten Utengen.
  • Utengen Transport har eget verksted med kontorbygg som ble etablert på Lierskogen i 1984.
  • Selskapet har i dag 45 forskjellige transportenheter.
  • Disse enhetene er i all hovedsak tank-, krok- og flis/walkingfloor vogntog.
  • Er en av Liers første Miljøfyrtårn og har ett stort fokus på HMS og IK arbeid
  • Ansatte pr. i dag: ca 80 ansatte.
  • Omsetning i 2017: ca. 101 mil.
Levert av